اخبار


رئوس فعالیت های سال 92
قالب بندی و آرماتوربندی فونداسیون ساختمان تاسیسات  و مخازن آب برج های هزاره سوم

دمونتاژ تاورکرین 12 تن جهت اجرای نما

اصلاح و رنگ آمیزی اتصالات سازه اصلی

جمع آوری داربست های سازه اصلی

نصب کلایمبرها جهت اجرای نما

بتن ریزی فونداسیون ساختمان تاسیسات

اجرای رمپ ورودی پارکینگ

 نصب تاورکرین 3 تن بر بلندای برج جنوبی جهت جابجایی قطعات نما
جهت تسهیل در نصب نمای پروژه دو عدد تاورکرین 3 تن در برج های جنوبی و شمالی در نظر گرفته شده است که هم اکنون عملیات مونتاژ تاورکرین در برج جنوبی به پایان رسیده است.
مونتاژ و  نصب تیرهای اتصال سازه نگهبان به سازه اصلی برج میانی

نصب آنکراژهای نما

اجرای آرماتوربندی دیوارهای برشی ساختمان تاسیسات
رنگ آمیزی سازه نگهبان و راه اندازی پارکینگ
اجرای سقف اتصال سازه نگهبان ضلع غربی به سازه اصلی