اطلاع رسانی


خاکبرداری و بتن مگر
 عملیات خاکبرداری

عملیات خاکبرداری توسط ماشین آلات سنگین (بیل مکانیکی، لودر، پیکور و ...) و به حجم کلی 186000 مترمکعب انجام گرفت.

k1.jpg

k2.jpg

k3.jpg

ریختن بتن مگر

شاید در نظر اول یکی از ساده ترین و ابتدایی ترین مراحل کار اجرای بتن مگر در ساختمان بنظر برسد در صورتیکه این عملیات در سازه هزاره سوم از موارد مهم و حساس کار بود که در ذیل به برخی از دلایل ان اشاره می شود:

 اولین مورد عمل قرار گیری پی سازه هزاره سوم و بالطبع مخل اجرای سازه په در پلان و چه در ارتفاع بود که اگر چه توسط گروه مجرب نقشه برداری محاسبه و اجرا و کنترل گردیده بود اما با اجرای بتن مگر به صورت عملی در می امد و تسطیح تراز نهایی در این مرحله در سطح وسیعی باید انجام می گرفت.

                                                  megr1(1).jpg

- شکل خاص پی برج هزاره سوم در کناره ها که با زاویه 45 درجه اجرا می شود و نیز اتصال آنها به پی سازه نگهبان در این مرحله طرح ریزی می شد.به این صورت که با بتن مگر در حقیقت قالب اصلی پی اجرا می گردید و سطح زیر پی به دست می آمد.

                                                  megr2(1).jpg

 همچنین شکل اصلی پی چاله آسانسور نیز در این مرحله باید به دست می آمد که بقیه عملیات از جمله ابعاد و اندازه های عملی ارماتور ها منوط به اجرای این بخش بود.

                                                  megr3(1).jpg