اطلاع رسانی


آرماتور بندی راه پله ها و سقف ها
 آرماتوربندی سقف ها

در آرماتور بندي سقف هاي پروژه هزاره سوم نيز شاهد مواردي هستيم که به تدريج و با پيشرفت علوم فني و مهندسي روز کامل و کامل تر گرديد. همچنين در بحث اجرا و بمنظور تامين مقدمات ادامه مراحل اجرا ، در اين بخش نيز همانند بقيه بخشها هماهنگي هاي لازم بصورت تمام وقت با مشاوران پروژه و بقيه قسمتهاي اجرايي صورت مي گرفت.
نمايي از شکل آرماتوربندي يکي از سقفهاي بلوک A –ضلع شمالي : آرماتور بندي تکميل شده، برشگيرها در محل نصب گرديده و جوشکاري آنها تکميل شده است ، لقمه هاي بتني در محلهاي پيش بيني شده قرار گرفته است، بازشوهاي موجود در سطح سقف با توجه به نقشه هاي ارائه شده اجرا گرديده و مسير بتن ريزي مشخص شده و با توجه به آن لوله کشي پمپ بتن صورت گرفته است. در شکل يکي از کارگران مشغول کنترل دقيق فواصل بين آرماتورها است.

a.jpg

چگونگي قطع و خم آرماتور در محل برخورد با ستونهاي فلزي

a-(1).jpg

محل داکتهاي تاسيساتي که مي بايست بتن ريزي نشود و تقويت محل قطع بتن در دو جبهه بصورت افقي و مايل

a-(3)(1).jpg

قالب بندی و آرماتوربندی راه پله ها

قالب بندی در راه پله به دو صورت قالب بندی کف پله وقالب بندی پیشانی پله صورت می گیرد.

برای قالب بندی کف پله ابتدا چهرتراش هارا را به صورت اصلی و فرعی در فواصل بین تیر های راه پله قرار داده سپس تخته سه لایی ها را در ابعاد مختلف بریده و بر روی چهارتراشها و تیرهای پله مستقر می کنند و در انتها برای جلوگیری از چسبیدن بتن به قالبها، سطح قالب هارا آغشته به گازوئیل می کنند

بعد از قالب بندی کف پله ها آرماتور های کف پله را با آرماتور های به قطر 10 میلیمتر اجرا می کنند.سپس با مشخص کردن خط پله توسط نقشه بردار آرماتور های دست انداز پله اجرا می شود در انتها هم تخته سه لاهی آغشته به گازوئیل به صورت عمودی در جلوی پله به عنوان قالب پیشانی پله قرار می گیرد.

1.jpg

قالب بندی کف پله ها

2.jpg

3.jpg

عملیات آرماتوربندی پله

4.jpg

5.jpg

بتن ریزی راه پله

بعد از فالب بندی و آرماتوربندی عملیات بتن روی پله انجام می شود. بتن پله به ضخامت 10 سانتی متر در تمام سطح پله اجرا می شود.

6.jpg

7.jpg